Forvaltningsplan for lirype

Rypejakt er en populær og viktig "folkesport" i Norge, og etterspørselen etter jaktkort er stor. Det har derfor lenge vært behov for å regulere rypejakta for å sikre et bærekraftig jaktuttak. Likevel har bestandsutviklingen de siste årene vært negativ over hele Skandinavia, og lirypa har nå havnet på den norske rødlista, i kategorien "Nær truet". Forskerne vet ikke helt hva som er årsaken til bestandsnedgangen, men de peker på mange mulige årsaker, som klimaendringer, predasjon, jakt m.m. For å sikre at jakt på lirype er og forblir bærekraftig på sikt, har fjellstyrene i Lierne, i samarbeid med prosjektet "Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for verdiskaping og næringsutvikling", utarbeidet en forvaltningsplan for lirype. Planen bygger på moderne rypeforskning og oppsummerer de forvaltningsmessige tiltakene som Fjellstyrene i Lierne har iverksatt for å sikre langsiktig bærekraftig forvaltning av lirype.

Les mer:

Forvaltningsplan for lirype i statsallmenningene i Lierne