Via disse nettsidene finner du informasjon om rettigheter og herligheter i statsall-menningene i Lierne. Her kan du også reservere og betale fjellstyrehytter i Lierne og du kan løse jakt- og fiskekort.

Hytteutleie og jakt- og fiskekortsalg er linket opp i mot internettjenesten: www.inatur.no. Står du fast eller for andre spørsmål, ta direkte kontakt med Inatur på tlf. 74 21 30 90 eller med fjellstyrekontoret på telefon 74 34 34 66 eller e-post: [email protected]

Siste nyheter

NINA-rapport: «Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskaping»

5. mars, 2018 av

NINA har nylig publisert en rapport hvor de oppsummerer workshop og dybdeintervjuer knyttet til «Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskapning».  Rapporten kan lastes ned og leses her: NINA rapport om bærekraftig småviltforvaltning.

Begrensninger i bruk av fuglehund på Lifjellet i vinter

12. februar, 2018 av

Av hensyn til reindrifta har Nordli fjellstyre justert grensene for jakt og trening med fuglehunder på Lifjellet nå i vinter. Mye rein er samlet øst på fjellet og det er krevende beiteforhold. Det er derfor viktig at rein får gå … Les videre

Nye fangstbegrensninger fra 1. november 2017

1. november, 2017 av

Fjellstyrene i Lierne har i fjellstyremøte den 31.10.2017 vedtatt nye jakt- og fangstbegrensninger for småvilt for perioden 1.11.2017–28.2.2018: Jaktfeltene Lifjellet, Kviltjønna, Langlia-Finnhuslia, Blåfjellet og Guslia-Fossdalen-Lakavatnet: Det kan felles inntil 2 ryper pr. jeger pr. dag hvorav 1 kan være lirype. … Les videre

Begrenset jaktkortsalg på småvilt i oktober.

31. august, 2017 av

Fjellstyrene i Lierne har en målsetting om at jaktuttak på lirype ikke skal overstige 20% av taksert bestand i løpet av jaktsesongen. For å oppnå målet er det nødvendig å innføre en ordning med begrenset jaktkortsalg fra 2. oktober. Jaktkortet … Les videre

Fangstbegrensninger i småviltjakta høsten 2017

30. august, 2017 av

Over 15 hundeekvipasjer har nå vært ute taksert lirypebestanden på statsallmenningene i Lierne, som danner et viktig grunnlag for fjellstyrets regulering av jakttrykket. Takseringsresultatene viser at lirypetettheten er omtrent på samme nivå som i fjor (ca. 12,5 ryper pr. kvkm.), … Les videre

Nyhetsarkiv