Via disse nettsidene finner du informasjon om rettigheter og herligheter i statsall-menningene i Lierne. Her kan du også reservere og betale fjellstyrehytter i Lierne og du kan løse jakt- og fiskekort.

Hytteutleie og jakt- og fiskekortsalg er linket opp i mot internettjenesten: www.inatur.no. Står du fast eller for andre spørsmål, ta direkte kontakt med Inatur på tlf. 74 21 30 90 eller med fjellstyrekontoret på telefon 74 34 34 66 eller e-post: [email protected]

Siste nyheter

Nye fangstbegrensninger fra 1. november 2017

1. november, 2017 av

Fjellstyrene i Lierne har i fjellstyremøte den 31.10.2017 vedtatt nye jakt- og fangstbegrensninger for småvilt for perioden 1.11.2017–28.2.2018: Jaktfeltene Lifjellet, Kviltjønna, Langlia-Finnhuslia, Blåfjellet og Guslia-Fossdalen-Lakavatnet: Det kan felles inntil 2 ryper pr. jeger pr. dag hvorav 1 kan være lirype. … Les videre

Begrenset jaktkortsalg på småvilt i oktober.

31. august, 2017 av

Fjellstyrene i Lierne har en målsetting om at jaktuttak på lirype ikke skal overstige 20% av taksert bestand i løpet av jaktsesongen. For å oppnå målet er det nødvendig å innføre en ordning med begrenset jaktkortsalg fra 2. oktober. Jaktkortet … Les videre

Fangstbegrensninger i småviltjakta høsten 2017

30. august, 2017 av

Over 15 hundeekvipasjer har nå vært ute taksert lirypebestanden på statsallmenningene i Lierne, som danner et viktig grunnlag for fjellstyrets regulering av jakttrykket. Takseringsresultatene viser at lirypetettheten er omtrent på samme nivå som i fjor (ca. 12,5 ryper pr. kvkm.), … Les videre

Nå biter storørreten og canadarøya i Lierne!

14. juni, 2017 av

Tekst og foto: Christer Rognerud Det forventes optimale forhold for sportsfiske etter storørret og canadarøye i Lierne de neste 14 dagene. I Murusjøen og Kvesjøen antar man at det finnes ørret opp mot 10 kg og canadarøye på ca. 15 kg, … Les videre

Hjelp oss å finne rypereir og skogsfuglreir.

26. mai, 2017 av

«Viltkameraprosjektet» har over mange år gitt oss nyttig kunnskap om hvilke smårovvilt og rovfugler som er de største reirplyndrere på bakkehekkende fugl. Bare i Lierne er det overvåket over 90 reir siden oppstarte i 2010. Vi ønsker også i år å … Les videre

Nyhetsarkiv