Via disse nettsidene finner du informasjon om rettigheter og herligheter i statsall-menningene i Lierne. Her kan du også reservere og betale fjellstyrehytter i Lierne og du kan løse jakt- og fiskekort.

Hytteutleie og jakt- og fiskekortsalg er linket opp i mot internettjenesten: www.inatur.no. Står du fast eller for andre spørsmål, ta direkte kontakt med Inatur på tlf. 74 21 30 90 eller med fjellstyrekontoret på telefon 74 34 34 66 eller e-post: [email protected]

Siste nyheter

Bag-limit for jaktsesongen 2018/19

31. august, 2018 av

Fjellstyrene i Liernes vedtak: A. Fjellstyrene i Lierne fastsetter følgende mål for jaktuttaket av liryper for sesongen 2018/19: Det totale jaktuttaket av liryper i statsallmenningene i Lierne samlet bør ligge på omkring 20 % av taksert høstbestand i august. Størsteparten … Les videre

Kan du hjelpe oss å finne hønsefuglreir?

14. mai, 2018 av

Fjellstyrene i Lierne og JaktiLierne samarbeider med Nord Universitet om å overvåke hønsefuglreir (Storfugl, orrfugl, jerpe og rype) med viltkamera, for blant annet å kartlegge predasjon. Overvåkinga har foregått over mange år og vi begynner å ha et godt materiale, … Les videre

NINA-rapport: «Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskaping»

5. mars, 2018 av

NINA har nylig publisert en rapport hvor de oppsummerer workshop og dybdeintervjuer knyttet til «Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskapning».  Rapporten kan lastes ned og leses her: NINA rapport om bærekraftig småviltforvaltning.

Begrensninger i bruk av fuglehund på Lifjellet i vinter

12. februar, 2018 av

Av hensyn til reindrifta har Nordli fjellstyre justert grensene for jakt og trening med fuglehunder på Lifjellet nå i vinter. Mye rein er samlet øst på fjellet og det er krevende beiteforhold. Det er derfor viktig at rein får gå … Les videre

Nye fangstbegrensninger fra 1. november 2017

1. november, 2017 av

Fjellstyrene i Lierne har i fjellstyremøte den 31.10.2017 vedtatt nye jakt- og fangstbegrensninger for småvilt for perioden 1.11.2017–28.2.2018: Jaktfeltene Lifjellet, Kviltjønna, Langlia-Finnhuslia, Blåfjellet og Guslia-Fossdalen-Lakavatnet: Det kan felles inntil 2 ryper pr. jeger pr. dag hvorav 1 kan være lirype. … Les videre

Nyhetsarkiv