Via disse nettsidene finner du informasjon om rettigheter og herligheter i statsall-menningene i Lierne. Her kan du også reservere og betale fjellstyrehytter i Lierne og du kan løse jakt- og fiskekort.

Jakt- og fiskekortsalget er linket opp i mot internettjenesten: www.inatur.no. Står du fast, eller for andre spørsmål, ta kontakt med fjellstyrekontoret på telefon 74 34 34 66 eller e-post: [email protected]

Siste nyheter

Begrenset jaktkortsalg på småvilt i oktober.

31. august, 2017 av

Fjellstyrene i Lierne har en målsetting om at jaktuttak på lirype ikke skal overstige 20% av taksert bestand i løpet av jaktsesongen. For å oppnå målet er det nødvendig å innføre en ordning med begrenset jaktkortsalg fra 2. oktober. Jaktkortet … Les videre

Fangstbegrensninger i småviltjakta høsten 2017

30. august, 2017 av

Over 15 hundeekvipasjer har nå vært ute taksert lirypebestanden på statsallmenningene i Lierne, som danner et viktig grunnlag for fjellstyrets regulering av jakttrykket. Takseringsresultatene viser at lirypetettheten er omtrent på samme nivå som i fjor (ca. 12,5 ryper pr. kvkm.), … Les videre

Nå biter storørreten og canadarøya i Lierne!

14. juni, 2017 av

Tekst og foto: Christer Rognerud Det forventes optimale forhold for sportsfiske etter storørret og canadarøye i Lierne de neste 14 dagene. I Murusjøen og Kvesjøen antar man at det finnes ørret opp mot 10 kg og canadarøye på ca. 15 kg, … Les videre

Hjelp oss å finne rypereir og skogsfuglreir.

26. mai, 2017 av

«Viltkameraprosjektet» har over mange år gitt oss nyttig kunnskap om hvilke smårovvilt og rovfugler som er de største reirplyndrere på bakkehekkende fugl. Bare i Lierne er det overvåket over 90 reir siden oppstarte i 2010. Vi ønsker også i år å … Les videre

Nye Kviltjønnhytta

24. mai, 2017 av

Takket være en fantastisk innsats fra Sørli-bygg AS, samt gunstige vær- og føreforhold utover våren, gjenstår nå bare noe småpuss og utomhusarbeid ved nye Kviltjønnhytta. På litt over 2 måneder er det utført grunnarbeid, materialfrakt, bygging og innredning av både sikringsbu (21 … Les videre

Nyhetsarkiv