Trening av jakthunder

Treningskort for trening av jakthund på statsallmenningene i Lierne får du kjøpt på www.inatur.no . Her finner du også informasjon om treningsperioder, kart over treningsområdene, regler, priser, m.m.

Vi vil minne om aktsomhetsplikten i hundeloven, viltloven og reindriftsloven.