Fjellstyrene i Lierne har innført fast regulering av antall jegere i perioden 10.9–1.10. Denne perioden kalles «regulert periode». I denne perioden må du som utenbygdsboende søke om jaktkort på elektronisk skjema på våre hjemmesider. Tildeling av jaktkort skjer etter loddtrekning. Nedenfor finner du detaljert beskrivelse av våre rutiner for søknad og tildeling av jaktkort i regulert periode:

Rutiner for tildeling av jaktkort for småvilt i regulert periode