Søknad om jaktkort i regulert periode

Søknadsskjema for jaktsesongen 2018/19 vil bli lagt ut her i løpet av januar–februar 2018. 

ALLE søknader om småviltjakt i regulert periode skal nå skje via elektronisk søknadsskjema på denne siden (lenke blir lagt ut på nyåret 2018). Søknadsfrist: 1. april. For sent innkomne søknader plasseres bakerst i trekningslista, etter at trekningen er foretatt. De blir altså med, men plasseres sist i køen.

NB! Søknadsskjemaet krever at alle på jaktlaget må oppgi sitt jegernummer fra jegerregisteret, sin e-postadresse og sitt mobilnummer. Jegernummeret finner du på jegerens jegeravgiftskort. Et godt tips til deg som skal fylle ut og sende søknad for jaktlaget, er å innhente disse opplysningene fra alle på jaktlaget før du begynner å fyll ut skjemaet.