Søknad om jaktkort i regulert periode

Jaktkort for utenbygdsboende i regulert periode (10. september–1. oktober) tildeles som 2-årskontrakter (regulert periode i 2016/17 og 2017/18) etter søknad. Det betyr at jaktsesongen 2017/18 er andre år i kontraktsperioden, og at det i utgangspunktet så er alle kortene tildelt. Det kan likevel være noen kort ledige da noen jaktlag kan trekke seg i løpet av toårsperioden.

ALLE søknader om småviltjakt i regulert periode skal nå skje via søknadsskjemaet nedenfor (se lenke). Søknadsfrist: 1. april. For sent innkomne søknader plasseres bakerst i trekningslista, etter at trekningen er foretatt. De blir altså med, men plasseres sist i køen.

Søknadsskjemaet krever at alle på jaktlaget må oppgi sitt jegernummer fra jegerregisteret i søknaden. Jegernummeret finner du på jegerens jegeravgiftskort. Dette består av ett til åtte siffer. Et godt tips til deg som søker for jaktlaget er å innhente jaktlagsmedlemmenes jegernummer før du begynner å fyll ut skjemaet. Det samme gjelder for jaktlagsmedlemmenes e-postadresse og mobiltelefonnummer.

Søknadsskjema finner du her