Søknad om jaktkort i regulert periode – toårskontrakter for perioden 2018 og 2019

OBS! FØR DU BEGYNNER Å FYLLE UT SKJEMAET: Søknadsskjemaet krever at du registrerer følgende opplysninger om alle medlemmene på jaktlaget: e-postadresse, mobilnummer, kontonummer, jegernummer på jegeravgiftskortet og fødselsnummer.

Et godt tips er å ha alle opplysningene om jaktlagsmedlemmene tilgjengelig før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet. Fjellstyret trenger disse opplysningene for å kunne sende ut jaktkortene og for å kunne tilbakebetale depositumet etter levert jaktrapport.

Til søknadsskjema

Søknadsfrist: 1. april. For sent innkomne søknader plasseres bakerst i trekningslista, etter at trekningen er foretatt. De blir altså med, men plasseres sist i køen.

Les mer på fjellstyrets hjemmesider og her:

Rutiner for tildeling av jaktkort for småvilt i regulert periode

Oversiktskart over jaktfeltene