Priser gjeldende fom. 06.02.2018

Korttype Innenbygdsboende Utenbygdsboende
Dagskort 125,- 250,-
5 dagerskort (regulert periode) 500,- 1 000,-
Ukekort   700,- 1 400,-
Sesongkort 1 150,- 2 300,-
Sesongkort kjøpt i perioden 1.11-28.2 750,- 1 500,-
  • 14- og 15 åringer på opplæringsjakt får gratis jaktkort og jakter på egen dagskvote. Ledsager må ha gyldig jaktkort.
  • 16- og 17 åringer har 50% rabatt på jaktkortprisene.
  • Det er lik pris for jakt med og uten hund
  • Fra og med 2. oktober er det fritt kortsalg, uten områdebegrensning hos det aktuelle fjellstyret.