Jaktregler

Nordli fjellstyre og Sørli fjellstyre har stort sett like regler for småviltjakta på statsallmenningene, men det kan være noen forskjeller. Skal du jakte i Sørli, så bør du derfor se over jaktreglene på jaktkortene for statsallmenningene i Sørli, og tilsvarende for jakt i Nordli. Reglene for småviltjakt og rovviltjakt finner du her: Jaktregler for statsallmenningene i Nordli (Nordli fjellstyre) Jaktregler for statsallmenningene i Sørli (Sørli fjellstyre)