Jaktforbudsområder

Det er innført tre områder hvor det er forbudt å jakte småvilt. Disse områdene finner du på kartlenken HER:

  1. Bjørkvasshatten (totalforbud mot småviltjakt, med unntak av smårovvilt)
  2. Fossdalen (totalforbud mot småviltjakt, med unntak av smårovvilt)
  3. Middagsfjellet hundeforbudsområde (gjelder småviltjakt med hund i perioden 1. desember – siste februar – av hensyn til reindrifta)