Rapportering av jaktresultat i regulert periode (10.9–1.10)

Klikk deg inn på lenken nedenfor:

Gå til rapporteringsskjema

 

Taksering av småviltbestander og rapportering av jaktresultat (fangstrapportering) er to viktige hovedelementer i moderne småviltforvaltning og helt avgjørende for bærekraftig forvaltning. Du som jeger spiller en avgjørende rolle i småviltforvaltningen gjennom din fangstrapport. Det er derfor viktig at du rapporterer så nøyaktig som mulig.

Rapporteringsfristen for å få tilbakebetalt depositumet er 1. oktober.

Opplysninger i fangstrapporten blir kun benyttet til statistikk i viltforvaltningen hvor rapportør og jeger er anonyme.

Veileder: Aldersbestemmelse av skutte ryper