Rapportering av jaktresultat i regulert periode av småviltjakta

Klikk deg inn på lengen nedenfor:

Rapporteringsskjema – jaktresultat i regulert periode

 

Taksering av småviltbestander og rapportering av jaktresultat (fangstrapportering) er to viktige hovedelementer i moderne småviltforvaltning og helt avgjørende for bærekraftig forvaltning. Du som jeger spiller derfor en avgjørende rolle i småviltforvaltningen gjennom din fangstrapport. Det er derfor viktig at du rapporterer så nøyaktig som mulig.

Rapporteringsfristen for å få tilbakebetalt depositumet er 2. oktober.

Opplysninger i fangstrapporten blir kun benyttet til statistikk i viltforvaltningen hvor rapportør og jeger er anonyme.

Veileder: Aldersbestemmelse av skutte ryper