Skuddpremier

Fra og med 2014 har fjellstyrene i Lierne inngått samarbeid med private grunneiere, jegere og Lierne kommune om prosjektet: JaktiLierne, som blant annet drifter en egen skuddpremieordning for hele kommunen. Mer informasjon om prosjektet og om skuddpremieordningen på:

www.jaktilierne.no