Rovviltkort

Jakt på rovvilt krever grunneiers tillatelse. Jakt og fangst av rovvilt på statsallmenningene i Lierne kan skje når jegeren fyller ett eller flere av følgende vilkår:

a)      Har gyldig rovviltkort for statsallmenning = jaktiLiernekortet: http://jaktilierne.no/jaktkort/

b)      Har gyldig jaktkort for småvilt/bever/rådyr på statsallmenningen

c)      Deltar på elgjakt i statsallmenningen

Der hvor fastsatt myndighet har vedtatt kvote og jakttid på jakt/felling av bjørn, ulv, jerv og gaupe, kan jegere som fyller ett eller flere av vilkårene ovenfor drive slik jakt på statsallmenningene

Ved utplassering av bås for fangst av gaupe, jerv, grevling, mårhund eller rødrev skal fjellstyret ha melding før båsen utplasseres.

Rovviltkortet kan kjøpes på www.inatur.no og hos våre jaktkortkortselgere. Prisen er 200,- og gjelder da som årskort (365 dager).