Fangstrapportering rådyr

  • Her leveres rapport på felt rådyr fra hele Sørli tildelingsområde. Det skal sendes inn ett skjema for hvert rådyr som er felt.
  • Fellingstillatelser til å felle rådyr blir gitt gjennom Sørli tildelingsområde. Sørli tildelingsområde er delt inn i "utmarkslag for elgjakt". Rådyrfellinger skal derfor føres på riktig "utmarkslag for elgjakt".
  • Rapportør kan være jeger, grunneier eller kontaktperson for "utmarkslag for elgjakt", osv.