Det selges 5-dagers kort på rådyr. Kortene får du kjøpt ved å henvende deg til fjellstyrekontoret.

Priser

Rådyrkort Innenbygsboende Utenbygsboende
1 fellingsrett i 5 døgn 150,- 300,-