Viltmottak i Lierne

Hvert år høstes mellom 4 og 5 tonn med elgkjøtt fra statsallmenningene i Lierne. Mange elgjegere velger å forbruke viltkjøttet selv, mens andre velger å selge slaktet til viltoppkjøpere.

Viltoppkjøperne stiller strenge krav til slaktet de ønsker å kjøpe. Elg må leveres utvommet med skinn og hode. Lunge, lever, hjerte, nyre og milt må følge med for veterinærkontroll. Elg må som regel leveres samme dag som den er felt. Kontakt viltoppkjøperne for mer informasjon.

I Lierne kjøper følgende bedrifter elg: