Priser på elgjakt i statsallmenningene i Lierne

Priser 4-årskontrakter 2018

Grunnavgift: 3 998 kr pr. fellingstillatelse. Grunnavgifta betales inn som et  «depositum» på våren/forsommeren. Grunnavgifta tilbakebetales til jaktlaget hvis jaktlaget feller elg. Det tilbakebetales da 3 998 kr pr. felte elg.

Ved felling:

  • Kalv: 5 337 kr pr. dyr
  • 1,5 år ku: 11 032 kr pr. dyr
  • 1,5 år okse: 11 987 kr pr. dyr
  • 2,5 år og eldre (begge kjønn): 84,61 kr pr. kg (oppgjør etter veiing)

Priser jaktkort (dagskort) 2018

Kortpris: 158 kr pr. jeger og dag. Dette er et ordinært jaktkort og kortprisen tilbakebetales ikke ved fellings av elg.

Ved felling:

  • Kalv: 4 623 kr pr. dyr
  • 1,5 år ku: 9 876 kr pr. dyr
  • 1,5 år okse: 10 632 kr pr. dyr
  • 2,5 år og eldre (begge kjønn): 75,00 kr pr. kg (oppgjør etter veiing)

Rabatt for ”skrapdyr”

Kalv under 40 kg som godkjennes som «skrapdyr» av Sørli tildelingsområde er gratis.

1,5 år hodyr under 115 kg og 1,5 år hanndyr under 125 kg defineres som «skrapdyr» og kan kreves veid av godkjent veier og fakturert etter faktisk vekt. Dyret må veies helt (ikke partert).

Fellingsavgift til det kommunale viltfondet 2017

Det skal betales inn en fellingsavgift til kommunen for hvert dyr som felles. Fellingsavgifta kreves inn av fjellstyret og kommer i tillegg til fjellstyrets priser. 

  • Kalv: 300 kr pr. dyr
  • 1,5-åring og eldre: 500 kr pr. dyr