Priser på leie av fjellstyrehytter i elgjakta

Jaktlag med 4-årskontrakter 

Arvaslihytta, Tjønndalshytta, Grubbstuggu, Langlihytta, Øvre jakthytta, Hovedhytta Asptangen (uten aneks), Aneks Asptangen (uten hovedhytta): Utenbygdsboende: 646 kr per døgn. Innenbygdsboende (jaktlag med flesteparten av jegere bosatt i Lierne kommune): 472 kr per døgn. Aneks Asptangen kan leies i tillegg til hovedhytta for 210 kr per døgn (lik pris for utenbygdsboende og innenbygdsboende.

Ved leie av disse hyttene gis det 20 % rabatt fra og med døgn 8 ved sammenhengende leieperiode. Dvs. full pris de første 7 døgnene og 20 % rabatt på de påfølgende døgn.

Gamle jakthytta: 323 kr per døgn (lik pris innenbygdsboende og utenbygdsboende). Det gis ikke mengderabatt ved leie av Gamle Jakthytta.

Dersom jaktlaget fyller fellingskvoten og avslutter jakta før den bestilte leieperioden er slutt, kan jaktlaget betale for faktisk brukte døgn etter egen avtale med fjellstyret.

Kontakt Tord Åberg for leie av fjellstyrehytte i elgjakta : [email protected], tlf. 900 48 479.

Jaktlag med dagskort for elgjakt

Elgjegere med dagskort for elgjakt leier fjellstyrehytter etter ordinær prisliste: Se prisliste her. Leie kan du gjøre online på inatur.no.