Jaktfelt med 4-årskontrakter

Elgjakt med 4-årskontrakter på statsallmenningene i Lierne er oppdelt i 12 jaktfelt. Noen av jaktfeltene er oppdelt i to perioder (A og B) og tildelt to jaktlag. Fjellstyrene i Lierne har således 16 tibud med 4-årskontrakter. Ledige tilbud lyses ut på www.inatur.no ca. 2. april hvert år, med søknadsfrist 1. mai. Søknad om elgjakt gjør du elektronisk på www.inatur.no. Tilbudene er nærmere beskrevet på inatur.no:

Jaktfelt/tilbud om elgjakt i statsallmenningene i Lierne (lenke til inatur.no)

Rulleringsplan for 4-årskontrakter

Nedenfor ligger fjellstyrets rulleringsplan for 4-årskontrakter. Ettersom det kan komme oppsigelser av 4-årskontrakter midt i 4-årsperioden, kan det bli endringer i planen. Jaktfelt som er forbeholdt innbyggere i Lierne kommune er åpen for alle dersom det ikke er søkere fra Lierne. Da de fleste elgjegerne i Lierne har tilgang på elgjakt på privat grunn, er det forholdsvis stor sannsynlighet for at utenbygdsboende kan få tildelt jaktfelt som i utgangspunktet er forbeholdt innbyggere i Lierne. Så det er bare å søke!

Jaktfelt ledig for søknad i 2017:

 1. Muru Nordre B (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)
 2. Muru Østre A (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)
 3. Muru Østre B (åpen for alle)
 4. Arvaslia (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)
 5. Langlia (åpen for alle)
 6. Finnhuslia (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)

Jaktfelt ledig for søknad i 2018:

 1. Klumplia (åpen for alle)

Jaktfelt ledig for søknad i 2019:

 1. Sanddøldal-Almdal B (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)
 2. Muru Søndre B (åpen for alle)
 3. Muru Nordre A (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)
 4. Undingslia (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)
 5. Holøladalen (åpen for alle)
 6. Guslia (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)
 7. Tjønndalen (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)

Jaktfelt ledig for søknad 2020:

 1. Muru Søndre A (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)
 2. Nyborg (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)