Krav om godkjent ettersøkshund

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 23 til 26 stiller krav om at jaktlag og personer som jakter alene etter elg skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Reglene finner du på lovdata ved å klikke her: link.

Fjellstyrene i Lierne kan formidle kontaktinformasjon til personer i bygda som er offentlig godkjent ettersøksekvipasje og som kan være interessert i å inngå ettersøksavtale med jaktlag på statsallmenningen.