Kontraktbestemmelser elgjakt i statsallmenningene i Lierne

Reaksjonsliste – brudd på kontrakt om elgjakt på statsallmenningene i Lierne (lenke)

 

Lisensjakt på jerv – grunneiers tillatelse

For å utøve lisensfelling på jerv må du være registrert som lisensjeger hos jegerregisteret og innha grunneiers tillatelse. Gyldig kontrakt/jaktkort for elgjakt i statsallmenningene i Lierne gir deg grunneiers tillatelse til jakt på jerv i det område og det tidspunkt som kontrakten/jaktkortet gjelder for. Du kan registrere deg som lisensjeger hos jegererigsteret. Informasjon om fellingskvoter m.m. finner du på fylkesmannen i Nord-Trøndelag sine hjemmesider.