Generell beskrivelse

Fjellstyrene i Lierne disponerer 12 jaktfelt for jakt på elg. Feltene tildeles ved 4-årskonrakter. Ledige jaktfelt inngår i felles søknad på all elg- og hjortejakt på statsallmenning i Norge. Ledige jaktfelt lyses ut fra ca 02.04 hvert år med søknadsfrist 01.05. Om ønskelig kan fjellstyret være behjelpelig med å skaffe overnatting. Under elgjakta er fjellstyrets kontaktpersoner på vakt fra tidlig morgen til sene kvelder til disposisjon for deg og ditt jaktlag. Mer informasjon om elgjakta finner du på hjemmesidene til Fjellstyrene i Lierne.

Spesielt ved dagskort/periodekort for elg

Ved kjøp av dagskort/periodekort online på inatur vil jaktleder bli kontaktet av Fjellstyrene i Lierne for kontraktskriving. Fjellstyrene tar forbehold om å kunne avvise jegere som ikke fyller kravene til jakt på elg. Hvis jeger blir avvist, vil jaktkort bli tilbakebetalt til jeger.

Bestand

Det felles normalt mellom 35 og 45 elger i statsallmenningene i Lierne hvert år. Hvert jaktlag får tildelt mellom 2 og 5 elger pr år, med muligheter for tilleggsdyr under veis. Gjennomsnittsvekter i Lierne kommune 2009 (355 dyr): kalv 69 kg, 1,5 år kvige 141 kg, 1,5 år okse 152 kg, eldre ku 182 kg og eldre okse 224 kg.

Terrengbeskrivelse

Jaktområdene lengst øst i kommunen ligger i stort sett i barskog, mens jaktområdene som ligger vest i kommunen er stort sett blandet terreng med både barskog og fjellbjørkskog.