Frakt av felt elg

Utfrakt av felte elger er en naturlig del av elgjakta. Utenfor verneområdene gjelder vanlige regler etter motorferdselsloven, mens blir elg felt i et av verneområdene gjelder spesielle regler for uttransport av felt elg.

Elgjakt er tillatt i alle verneområdene som ligger i statsallmenning i Lierne. Vernebestemmelsene setter imidlertid en del begrensninger når det gjelder uttransport av felt elg med motorkjøretøy. I alle verneområdene er det krav om lett beltlegående kjøretøy, av typen jernhest. I naturreservatene Arvaslia, Skograudberga og Sanddøladalen må det søkes Fylkesmannen i Nord Trøndelag om å få benytte kjøretøy til uttransport av felt elg. Transport av felt elg med med beltegående kjøretøy (jernhest) er tillatt direkte i verneforskriftene i Berglimyra-Klomplifjellet naturreservat, Lierne nasjonalpark og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, men slik transport kan bare foregå når elg er felt.

De jaktlag som har jaktbase (hytte/lavvo) som ligger inne i ett av verneområdene, langt fra bilveg, kan søke Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Lierne kommune om å få ta med seg jernhesten inn til jaktbasen ved jaktstart for å ha den stående der under jakta i beredskap i tilfelle elg felles.

Fjellstyrene i Lierne kan være behjelpelig med å formidle telefonnr til personer og bedrifter i bygda som kan være interessert i å ta på seg transportoppdrag eller som har jernhest til utleie.

For nærmere informasjon

Om transport med motorkjøretøy i verneområdene kan Fylkesmannen i Nord Trøndelag kontaktes på tlf 74 16 80 00 eller e-post: [email protected]

Om transport med motorkjøretøy utenfor verneområdene kan Lierne kommune kontaktes på tlf 74 34 34 00 eller e-post: [email protected]