4-årskontrakter

Elgjakta tildeles normalt som 4-årskontrakter. 4-årskontrakter kan inngås med ulik lengde innenfor tidsperioden 25. september til 31. oktober. Fra 1. november selges kun dagskort på restkvoter.

Ledige jaktfelt lyses ut fra ca 2. april med søknadsfrist 1. mai. Utlysning og søknad skjer via internett på inatur.no, og der blir det også lagt ut informsjon om og kart over de ledige jaktfeltene. Rulleringsplan for 4-årskontrakter finner du her.

Jaktlag med 4-årskontrakt får tildelt mellom 2 og 5 elger pr år, med muligheter for tilleggsdyr under veis.

Fjellstyrene kan være behjelpelig med å formidle overnatting.