Dagskort/periodekort for jakt på elg

I statsallmenningene i Lierne kan du få kjøpt dagskort/periodekort for jakt på elg. Dagskort/periodekort tilbys utpå høsten etter at jaktlag med 4-årskontrakter har avsluttet sin jakt for sesongen og det er dyr igjen på fellingskvotene. Det selges da dagskort/periodekort på resterende fellingskvoter eller på en reservekvote som fjellstyret har avsatt til formålet.

Fra jaktåret 2014 vil alle tilbud om dagkort/periodekort på elgjakt bli lagt ut for onlinesalg på inatur.no, og selges etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Vi anbefaler jegere som er interessert i dagskort/periodekort om å følge med på våre elgjaktsider på inatur.no utover i elgjaktsesongen.

Priser finner du her: Priser på elgjakt, og kontraktbetingelser finner du her: Kontraktbestemmelser

Aktuelle tilbud fra 27.11.2014 (lenker til inatur.no): 

Periodekort: Håløla

Periodekort:  Guslia

Periodekort: Klumplia

Periodekort: Tjønndalen

Periodekort: Nyborg

Periodekort: Muru Søndre

Periodekort: Muru Nordre, Utsolgt!

Periodekort: Muru Østre

NB! Tilbudene er satt opp med bestemte dager, men dersom du ønsker å jakte andre dager enn de som er oppsatt eller forlenge periodekortet, kan du ta kontakt med Tord på tlf.nr 90048497 for nærmere avtale.