Dagskort/periodekort for jakt på elg

I statsallmenningene i Lierne kan du få kjøpt dagskort/periodekort for jakt på elg. Dagskort/periodekort tilbys utpå høsten etter at jaktlag med 4-årskontrakter har avsluttet sin jakt for sesongen og det er dyr igjen på fellingskvotene. Det selges da dagskort/periodekort på resterende fellingskvoter eller på en reservekvote som fjellstyret har avsatt til formålet. Fra jaktåret 2014 vil alle tilbud om dagkort/periodekort på elgjakt bli lagt ut for onlinesalg på inatur.no, og selges etter "førstemann til mølla"-prinsippet. Vi anbefaler jegere som er interessert i dagskort/periodekort om å følge med på våre elgjaktsider på inatur.no utover i elgjaktsesongen. Priser finner du her: Priser på elgjakt, og kontraktbetingelser finner du her: Kontraktbestemmelser Aktuelle tilbud fra 27.11.2014 (lenker til inatur.no):  Periodekort: Håløla Periodekort:  Guslia Periodekort: Klumplia Periodekort: Tjønndalen Periodekort: Nyborg Periodekort: Muru Søndre Periodekort: Muru Nordre, Utsolgt! Periodekort: Muru Østre NB! Tilbudene er satt opp med bestemte dager, men dersom du ønsker å jakte andre dager enn de som er oppsatt eller forlenge periodekortet, kan du ta kontakt med Tord på tlf.nr 90048497 for nærmere avtale.