Elgjakt

Fjellstyrene i Lierne tilbyr elgjakt på 12 jaktfelt i statsallmenningene i Lierne. Noen av jaktfeltene er delt inn i to perioder som da tilbys til to ulike jaktlag. I 2009 var det således totalt 15 jaktfelt i områdene. Årlig felles ca 35-45 elger i statsallmennigene i Lierne. Alle jaktfelt er store i areal, og har variert terreng. Mange jaktfelt egner seg godt til laushundjakt, mens andre jaktfelt ligger i mer i fjellskogen hvor jakt med kikkert i kombinasjon med hund og postering er mer effektivt.

Gjennomsnittsvekter i Lierne kommune 2009 (355 dyr): kalv 69 kg, 1,5 års kvige 141 kg, 1,5 års okse 152 kg, eldre ku (2,5 år eller eldre) 182 kg, eldre okse (2,5 år eller eldre) 224 kg.

Fjellstyrene i Lierne tilbyr to typer elgjakt: jakt med 4-årskontrakter og dagskort.

Fordelene med 4-årskontrakter er mange. En  sikrer seg jakt i 4 år, og en har muligheter for å bli kjent i terrenget i løpet av kontrakttiden. Fellinskvotene består som regel av både voksne dyr og kalv.

Fordelene med dagskort er også mange. Dette er en fleksibel jaktform med få forpliktelser  og redusert pris ved felling. Det tildeles som regel bare kalv som fellingskvote ved dagskortjakt. Dagskort selges etter at jaktlagen emed 4-årskontrakter har avsluttet for sesongen og det er dyr igjen på fellingskvotene. Det er derfor litt usikkert hvor hvor mange dagskort som blir tilgjengelig utover høsten.