Beveren er tallrik i de lavereliggende deler av kommunen.

Det er fri kvotejakt på bever på statsallmenningene i Lierne, og det selges 5-dagerskort på disser fellingsrettene. Jaktkort kjøper du på inatur.no

Jakta starter på høsten (01. oktober) og varer fram til 15. mai.

Priser

Beverkort Innenbygsboende Utenbygsboende
1 beverrett i 5 døgn 155,- 310,-