Fangstrapportering bever

  • Her leveres rapport på felt bever fra hele Sørli tildelingsområde. Det skal sendes inn ett skjema for hver bever som er felt.
  • Fellingstillatelser til å felle bever blir gitt gjennom Sørli tildelingsområde. Sørli tildelingsområde er delt inn i "utmarkslag for elgjakt". Beverfellinger skal derfor føres på riktig "utmarkslag for elgjakt".
  • Navn på innsjø, elvestrekning eller stedet der beveren ble felt.
  • Rapportør kan være jeger, grunneier eller kontaktperson for "utmarkslag for elgjakt".