Fjellstyrene i Lierne

Sørli fjellstyre forvalter 4 statsallmenninger i gamle Sørli kommune på til sammen ca. 910 000 dekar.

grethe-bruce Grethe Bruce, styreleder

Odd H Totland, nestleder

 Lillian Bergli, styremedlem

 Jon Andreas Stenfjell, styremedlem

Kåre Totland, styremedlem

Nordli fjellstyre forvalter 4 statsallmenninger i gamle Nordli kommune på til sammen ca. 471 000 dekar.

Arnodd Lillemark, styreleder

 Tove Heggdal, nestleder

 Frode Holand, styremedlem

 Ken Thomas Walinder, styremedlem

 Hilde Kveli, styremedlem

Fjellstyrene i Lierne SA er en felles
administrasjon- og oppsynsordning for Nordli fjellstyre og Sørli
fjellstyre. Alle fjelloppsyn er ansatt hos Fjellstyrene i Lierne SA og
utfører arbeidsoppgaver både i Sørli og Nordli.

Ansatte:
Nils Vidar Bratlandsmo, fjelloppsyn og daglig leder
Tord Åberg, fjelloppsyn og rådgiver for vilt og fiskeforvaltning
Leo Lyngstad, fjelloppsyn og ansvarlig for bygg og anlegg
Mogens Totsås, fjelloppsyn i deltidsstilling

Fjellstyrene har etablert et kontorfellesskap sammen med Lierne nasjonalparksenter, Nasjonalparkforvalteren og SNO på administrasjonsbygget i Nordli = Naturporten.

Tlf. 74 34 34 66
E-post: [email protected]

For mer informasjon om forvaltning av statsallmenning, viser vi til Norges Fjellstyresamband sine internettsider: www.fjellstyra.no