Fjellstyrene i Lierne

Sørli fjellstyre forvalter 4 statsallmenninger i gamle Sørli kommune på til sammen ca. 910 000 dekar. grethe-bruce Grethe Bruce, styreleder Odd H Totland, nestleder  Lillian Bergli, styremedlem  Jon Andreas Stenfjell, styremedlem Kåre Totland, styremedlem Nordli fjellstyre forvalter 4 statsallmenninger i gamle Nordli kommune på til sammen ca. 471 000 dekar. Arnodd Lillemark, styreleder  Tove Heggdal, nestleder  Frode Holand, styremedlem  Ken Thomas Walinder, styremedlem  Hilde Kveli, styremedlem Fjellstyrene i Lierne SA er en felles administrasjon- og oppsynsordning for Nordli fjellstyre og Sørli fjellstyre. Alle fjelloppsyn er ansatt hos Fjellstyrene i Lierne SA og utfører arbeidsoppgaver både i Sørli og Nordli. Ansatte: Nils Vidar Bratlandsmo, fjelloppsyn og daglig leder Tord Åberg, fjelloppsyn og rådgiver for vilt og fiskeforvaltning Leo Lyngstad, fjelloppsyn og ansvarlig for bygg og anlegg Mogens Totsås, fjelloppsyn i deltidsstilling Fjellstyrene har etablert et kontorfellesskap sammen med Lierne nasjonalparksenter, Nasjonalparkforvalteren og SNO på administrasjonsbygget i Nordli = Naturporten. Tlf. 74 34 34 66 E-post: lierne@fjellstyrene.no For mer informasjon om forvaltning av statsallmenning, viser vi til Norges Fjellstyresamband sine internettsider: www.fjellstyra.no