Sørlikortet

På ett fiskekort så kan du fiske i alle vatn og elver i Sørli, med visse unntak.

Statsallmenningene inngår i Sørlikortet som en del av denne fiskekortordningen og det er utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre som kan fås ved henvendelse til Lierne fritid ( 74 34 34 67 ).

Sørlikortet har etablert en egen hjemmeside på internett. Mer informasjon om Sørlikortet finner du på denne linken: www.fiskeilierne.no

Priser

Korttype Innenbygdsboende Utenbygdsboende
Døgnkort 90,- 90,-
Ukekort 300,- 300,-
Årskort 350,- 550,-
Årskort med ektefelle/samboer 600,- 800,-

Sørlikortet kan du kjøpe og betale online på inatur.no eller ved oppmøte hos en av våre kortselgere.