Sørlikortet

På ett fiskekort så kan du fiske i alle vatn og elver i Sørli, med visse unntak.

Statsallmenningene inngår i Sørlikortet som en del av denne fiskekortordningen og det er utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre som kan fås ved henvendelse til Lierne fritid ( 74 34 34 67 ).

Sørlikortet har etablert en egen hjemmeside på internett. Mer informasjon om Sørlikortet finner du på denne linken: www.fiskeilierne.no

Priser

Korttype Innenbygdsboende Utenbygdsboende
Døgnkort 75,- 75,-
Ukekort 250,- 250,-
Årskort 300,- 450,-
Årskort med ektefelle/samboer 500,- 700,-

Sørlikortet kan du kjøpe og betale online på inatur.no eller ved oppmøte hos en av våre kortselgere.