Nordlikortet

På ett fiskekort så kan du fiske i alle vatn og elver i statsallmenningene i Nordli, samt store private fiskeområder i grenseområdene mot statsallmenningene.

Nordlikortet omfatter sportsfiske, og delvis oterfiske, i all statsallmenning samt de store sjøene og mange skogsvatn ellers i Nordli.

Nordlikortet har etablert egen internettside: www.fiskeilierne.no

Priser

Korttype Innenbygdsboende Utenbygdsboende
Døgnkort 90,- 90,-
Ukekort 300,- 300,-
Årskort 400,- 550,-
Årskort med ektefelle/samboer 600,- 800,-

Fiskekort kan du kjøpe og betale online på inatur.no eller ved oppmøte hos en av våre kortselgere.