Isfiske

I statsallmenningene i Lierne finner du mange gode isfiskevatn, med bestander av både røye og ørret.

Fjellstyrenes utleiehytter er glimrende utgangspunkt for isfisketurer både i området ved hytta og når du skal lenger inn i fjellet til de mer «urørte» vatna. Vi kan anbefale Arvasslihytta, Guslihytta, Strivasshytta, Lakavasshytta, Raudberghytta og Fiskløyshytta som meget gode utgangspunkt for isfiske i fjellet.

Isfiskeløyper

Lierne kommune har opprettet fiskeløyper inn til noen av de viktigste fiskevatna i statsallmenningene. Her kan du kjøre snøskoter inn langs merkede traseer dersom du har kjøpt fiskekort og formålet med turen er fiske.

  1. Aspneset – Gusvatnet: Løypa går fra Aspneset og inn til Guslihytta, hvor fjellstyret har en utleiehytte = Guslihytta. Gusvatnet er et stort vatn (5 km. langt), hvor du kan fiske etter både ørret og røye.
  2. Garasjen – Fiskløysdalen: Løypa går inn til nasjonalparkgrensa mot Holmvatnet og inn til Vargtjønna. Langs løypa ligger både Øvre Jakthytta, Raudberghytta og Fiskløyshytta. Holmvatnet, Akavatnet og Fiskløysvatna er alle gode isfiskevatn, med topp kvalitet på både røye og ørret.
  3. Aagård – Kviltjønna: Løypa går fra Aagård og inn til Kviltjønna hvor fjellstyret leier ut Kviltjønnhytta. I Kviltjønna er det kun ørret, men langs løypa passerer du blant annet Snellsteinvatnet som er et godt røyevatn.

Mer informasjon om isfiskeløyper og rekreasjonsløyper finner du på Lierne kommune sine nettsider: https://www.lierne.kommune.no/viktige-lenker/motorferdsel/