Garnfiske

Rett til fiske med garn er en bruksrettighet som ligger til de innenbygdsboende i allmenningsgrenda.

Fjellstyrene har valgt å stenge noen vatn for garnfiske, samtidig som enkelte vatn også er åpnet for garnfiske for utenbygdsboende. Dette er gjort i den hensikt å utnytte fisken som matressurs samtidig som regulert garnfiske ofte virker kultiverende på det enkelte fiskevatnet.

Nærmere regler er beskrevet bak på fiskekortene.