Båter

Fjellstyrene leier ut tilsammen 14 båter i ulike fjellvatn.

Båtene kan bli flyttet fra vatn til vatn avhengig av bestandsutvikling og ønsker i fra brukerne.

Ønsker du å reservere en båt så tar du kontakt med fjellstyret eller servicekontoret ved Lierne kommune.

Priser:

Type Utenbygds/Innenbygds
Ordinær båt 150,-/100,-
Båt med motor 400,-/200,- (inkl. 5 liter bensin).
Leie av garn 50,- (5 garn).

Pr. i dag har vi utleiebåter i følgende vatn

1) Garnfiske utenbygs.
2) Garnfiske innenbygds
3) Sportsfiske

Vatn Område UTM 1) 2) 3)
Eldbekkskardvatnet  Lifjellet  33W 04009917
UTM 7151050
   x

 

x
Bukvatnet  Vestre Finnli 

33W 0409649
UTM 7151050

   x

 

x
Bergtjønna  Lifjellet  På nordsiden av Bergtjønna      x
Kviltjønna  Blåmuren 

Ved hytta 

    x
Raudbergtjønna  Hestkjølen 

I naust ved hytta 

 x  x

x

Fiskløysvatna  Hestkjølen 

33W 0453003 UTM 7139280

    x
Holmvatnet  Hestkjølen 

33W 0455900 UTM 7142200

    x
Akavatnet  Hestkjølen 

33W 0455813
UTM 7140547

    x
Holmvassflyen (Storflyen)  Hestkjølen 

33W 0456100
UTM 7143400

   x x
Storsteintjønna  Hestkjølen 

Nord-øst ved Storsteintjønna 

 x  x x
Gusvatnet (med motor)  Vestre Finnli  I østre ende av Gusvatnet   x  x x
Lakavatnet  Vestre Finnli  Båtnaust øst i vatnet      x
Finnkrutjønna  Tjønndalen  Ved hytta   x  x x
Aravatnet  Vestre Finnli  I naust ved hytta
 x

 

 x

 

x
Midtre Blåfjellvatna Vestre Finnli På nord-vestsiden   x x
Store Blåfjellvatnet Vestre Finnli På nord-østsiden   x x