Fisk

Alle innbyggere i Norge har lik rett til fiske med stang i statsallmenningene. Statsallmenningene Sørli inngår i et større fiskekortsamarbeid med private grunneiere ii Sørli: SØRLIKORTET (link). Statsallmenningene i Nordli inngår i et større fiskekortsamarbeid med private grunneiere i Nordli: NORDLIKORTET (link).