Nasjonalparker i Lierne

I Lierne kommune har vi nærmere 10 naturreservater og 2 store nasjonalparker:

Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark

Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark ligger i kommunene Lierne, Snåsa, Verdal, Grong og Steinkjer i Nord-Trøndelag fylke. Nasjonalparken er Norges tredje største og dekker et areal på til sammen ca 1924 km2. Over 90% av nasjonalparken ligger i statsallmenning.

Lierne nasjonalpark

Lierne nasjonalpark ligger i sin helhet i Lierne kommune og utgjør et areal på ca. 333 km2.

Mer informasjon om nasjonalparkene og Lierne nasjonalparksenter på.

www.nasjonalparken.no