Kart over Lierne

Kartene nedenfor viser en oversikt over grensene mellom de to fjellstyrene i Lierne kommune, samt grensene mellom de ulike jaktfeltene i regulert periode av småviltjakta.

Område Jaktfeltnr.
Lierne Statsallmenningene i Lierne kommune
Sørli Statsallmenningen i Sørli
Nordli Statsallmenningene i Nordli
Muru 1
Lifjellet/Almdalen 2
Kviltjønna 3
Guslia/Fossdalen 4
Blåfjellområdet 5
Tjønndalen/Arvasslia 6
Langlia/Finnhuslia 7