Forfatterarkiv: Nils Vidar Bratlandsmo

Ledige hytter i høstferien

Høstferien står for døra. Snøen har lagt seg på fjelltoppene og det er flotte forhold for småviltjakt og turer i fjellet. Det er mange år siden vi har hatt såpass gode bestander å jakte på, både i skogen og på fjellet. … Les videre

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Ledige hytter i høstferien

Kan du hjelpe oss å finne hønsefuglreir?

Fjellstyrene i Lierne og JaktiLierne samarbeider med Nord Universitet om å overvåke hønsefuglreir (Storfugl, orrfugl, jerpe og rype) med viltkamera, for blant annet å kartlegge predasjon. Overvåkinga har foregått over mange år og vi begynner å ha et godt materiale, … Les videre

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Kan du hjelpe oss å finne hønsefuglreir?

NINA-rapport: «Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskaping»

NINA har nylig publisert en rapport hvor de oppsummerer workshop og dybdeintervjuer knyttet til «Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskapning».  Rapporten kan lastes ned og leses her: NINA rapport om bærekraftig småviltforvaltning.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for NINA-rapport: «Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskaping»

Begrensninger i bruk av fuglehund på Lifjellet i vinter

Av hensyn til reindrifta har Nordli fjellstyre justert grensene for jakt og trening med fuglehunder på Lifjellet nå i vinter. Mye rein er samlet øst på fjellet og det er krevende beiteforhold. Det er derfor viktig at rein får gå … Les videre

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Begrensninger i bruk av fuglehund på Lifjellet i vinter

Begrenset jaktkortsalg på småvilt i oktober.

Fjellstyrene i Lierne har en målsetting om at jaktuttak på lirype ikke skal overstige 20% av taksert bestand i løpet av jaktsesongen. For å oppnå målet er det nødvendig å innføre en ordning med begrenset jaktkortsalg fra 2. oktober. Jaktkortet … Les videre

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Begrenset jaktkortsalg på småvilt i oktober.