Bag-limit for jaktsesongen 2018/19

Fjellstyrene i Liernes vedtak:

A. Fjellstyrene i Lierne fastsetter følgende mål for jaktuttaket av liryper for sesongen 2018/19:

  • Det totale jaktuttaket av liryper i statsallmenningene i Lierne samlet bør ligge på omkring 20 % av taksert høstbestand i august.
  • Størsteparten av jaktkvoten tas ut i september når rypenes verdi for neste års bestand er som minst. Likevel skal noe av jaktkvoten fordeles utover sesongen slik at det fortsatt er jaktkvote ledig etter jul.

B. Fjellstyrene i Lierne vedtar følgende dagskvoter (bag-limit) for statsallmenningene i Lierne for jaktsesongen 2018/2019:

Jaktfeltene Lifjellet (Sanddøldal-Almdal), Kviltjønna, Guslia-Fossdalen-Lakavatnet, Blåfjella og Langlia-Finnhuslia:

  • Det kan felles inntil 4 ryper (lirype og/eller fjellrype) pr. jeger pr. dag.
  • Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst av smårovvilt hos jaktilierne.no jaktåret 2017/18 kan felle inntil 5 ryper (lirype og/eller fjellrype) pr. jeger pr. dag.
  • Det kan felles maksimalt 4 skogsfugl pr. jeger pr. dag.
  • Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst av smårovvilt hos jaktilierne.no jaktåret 2017/18 kan felle inntil 5 skogsfugl pr. jeger pr. dag.

Jaktfeltene Muru og Arvaslia-Tjønndalen:

  • Det kan felles inntil 4 ryper, hvorav 2 kan være lirype, pr. jeger pr. dag.
  • Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst av smårovvilt hos jaktilierne.no jaktåret 2017/18 kan felle inntil 5 ryper, hvorav 3 kan være lirype, pr. jeger pr. dag.
  • Det kan felles maksimalt 4 skogsfugl pr. jeger pr. dag.
  • Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst av smårovvilt hos jaktilierne.no jaktåret 2017/18 kan felle inntil 5 skogsfugl pr. jeger pr. dag.

C. Fjellstyrene i Lierne vil i slutten av oktober evaluere jakta i september og oktober og fastsette nye reguleringer for jakt og for snarefangst fra ca. 5. november og ut sesongen.

Begrunnelse. Selv om det generelt er bra med ryper i statsallmenningene i Lierne i år, er det ujevnt fordelt i terrenget, og det er fortsatt noen områder/jaktfelt som har lite stamfugl. For å bedre situasjonen i de svakeste områdene, har fjellstyret forsøkt å sette forvaltningsmessige fornuftige kvoter. Fjellstyrene i Lierne ønsker i tillegg å fordele jaktkvoten ut over hele jaktsesongen og på den måten ha overskudd å jakte på etter jul. Derfor er kvotene satt forholdsvis restriktive.

For øvrig oppfordrer vi alle jegere (både innenbygds og utenbygds) til å felle smårrovilt i Lierne og på den måten få ei ekstra rype å jakte på neste sesong (2019/20)!

Skitt jakt!

 

Dette innlegget ble publisert i Kunngjøringer, Nyheter. Bokmerk permalenken.