Hjelp oss å finne rypereir og skogsfuglreir.

"Viltkameraprosjektet" har over mange år gitt oss nyttig kunnskap om hvilke smårovvilt og rovfugler som er de største reirplyndrere på bakkehekkende fugl. Bare i Lierne er det overvåket over 90 reir siden oppstarte i 2010. Vi ønsker også i år å få høre om funn av skogsfugl- eller rypereir i Lierne, for å styrke tallgrunnlaget som vi har så langt. Fjellstyrene i Lierne og JaktiLierne er involvert i arbeidet og oppfordrer publikum å melde fra om funn av reir. Funn kan meldes til: Leo Lyngstad, 911 11145 Nils Vidar Bratlandsmo, 991 68454 Resultater fra reirovervåkingen vil bli presentert på denne hjemmesiden i løpet av høsten.
Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.