Hjelp oss å finne rypereir og skogsfuglreir.

«Viltkameraprosjektet» har over mange år gitt oss nyttig kunnskap om hvilke smårovvilt og rovfugler som er de største reirplyndrere på bakkehekkende fugl. Bare i Lierne er det overvåket over 90 reir siden oppstarte i 2010.

Vi ønsker også i år å få høre om funn av skogsfugl- eller rypereir i Lierne, for å styrke tallgrunnlaget som vi har så langt. Fjellstyrene i Lierne og JaktiLierne er involvert i arbeidet og oppfordrer publikum å melde fra om funn av reir.

Funn kan meldes til:

Leo Lyngstad, 911 11145

Nils Vidar Bratlandsmo, 991 68454

Resultater fra reirovervåkingen vil bli presentert på denne hjemmesiden i løpet av høsten.

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.